Vandværket Skovkilde

Indvindingsoplandet til Vandværket Skovkilde ligger dels i indsatsområde Boulstrup og dels i indsatsområde Fillerup. Der er med baggrund i den udførte statslige grundvandskortlægning og efter en konkret vurdering foretaget af Odder Kommune ingen indsatser for grundvandsbeskyttelse i den del af indvindingsoplandet, som ligger i indsatsområdet Fillerup. Vedrørende indsatser for den del af indvindingsoplandet, som ligger i indsatsområde Boulstup henvises til Indsatsplan Boulstrup.