Uheldsbelastede lokaliteter

De mest uheldsbelastede lokaliteter kan ses på kortet.

Statisk kort

Lokaliteter med koncentrationer af uheld, baseret på politiregistrerede uheld 2017-2021.

Som det ses på ovenstående kort, så er de fleste uheld sket i Odder samt på ind- og udfaldsvejene i Odder. Specielt de gamle amtsveje er højt repræsenteret i statistikkerne.

Udfordringerne med ind- og udfaldsvejene er forsøgt adresseret i projektet 'Bygennemfarter i Odder Kommune', som har kørt over de seneste par år, hvor gennemfartsbyerne i Odder Kommune har været fokus for en trafiksikkerhedsindsats.

 

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.