Borgerne og kommunerns registreringer

Alle henvendelser indenfor de seneste år til kommunen vedrørende trafiksikkerheden er registreret i en prioriteringsliste og er desuden gengivet her til venstre som kort.

Der er mulighed for at du som borger løbende kan registrere, hvor du føler sig utryg, og hvor du mener, der skal etableres trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger mm.

Én gang årligt revideres Prioriteringslisten, og alle nye registreringer fra det forgangne år indsættes i listen og på kortet.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.