Forvaltning af skove

Forvaltning af kommunalt ejede skove

I hovedparten af de skove, der ejes af Odder Kommune, drives der hugst. Enkelte ligger urørte hen. Med den nye forvaltningspraksis for træer, er det hensigten, at det for alle kommunalt ejede skovarealer fastlægges, om driften skal ske ud fra natur- eller kulturmæssige hensyn. Ved begge driftsformer er det målet at sikre flere gamle træer, dødt ved, skabe skovlysninger og udvikle eksisterende krat. Skovene vil differentieres i alder og tæthed og bidrage til en større biodiversitet.

 

Forvaltningspraksis for træer

Se kommunens forvaltningspraksis for træer