Tagrensning

I områder med separatkloakering skal rensning og/eller desinficering af tagflader og befæstede arealer anmeldes til Odder Kommune senest 14 dage før udførelse.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015