Vurdering af miljøtilstanden i vandløb

Miljøtilstanden i vandløb vurderes på grundlag af de smådyr, der lever i vandløbet. Nogle smådyr kræver rent vand, imens andre er mere tolerante overfor forurening. Ud fra smådyrssammensætningen er det muligt, at klassificere vandløbets miljøtilstand, og det gør man ved hjælp af Danske Vandløbs Fauna Indeks, kaldet DVFI. Vandløbet vurderes på en skala fra 1 til 7, hvor værdien 7 angiver den bedste miljøtilstand. Hovedparten af de danske vandløb skal have en miljøkvalitet 5 på denne skala for at leve op til miljømålene.

Sammensætningen af vandløbets smådyrsfauna er bestemt af vandkvaliteten, de fysiske forhold i vandløbet, såsom bundens beskaffenhed og vandhastigheden, og ud fra hvor meget vand, der løber i vandløbet. Udledning af regn- og spildevand påvirker disse tre faktorer i større eller mindre omfang.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015