Kommuneplan

Kommuneplan 2013 – 2025 for Odder Kommune beskriver blandt andet mål for byudviklingen i kommunen. Odder Kommune har udpeget et bycenter og en række lokalcentre baseret på udbuddet af serviceydelser i byerne. Odder by er udpeget som kommunens eneste bycenter mens følgende byer er udpeget som lokalcentre: Hov, Saksild, Gylling, Ørting og Hundslund.

På bagrund af denne centerstruktur er det i vejklasseplanen valgt at prioritere gode forbindelser mellem bycenteret Odder og de fem lokalcentre samt mellem lokalcentene indbyrdes.

Centrenes geografiske lokalisering er vist på kortet herunder.

Statisk kort

Status og proces

Vejklasseplan 2014 er vedtaget af Udvalget for Miljø og Teknik den 28. oktober 2014.