Trafiktal

Odder kommune gennemfører løbende hastighedsmålinger på de kommunale veje. Det kan konstateres, at hastigheden mange steder er høj. Det er både i land- og i byområder, at den tilladte hastighed overskrides. Dette er problematisk, især i byområderne hvor der er mange lette trafikanter.

Der er en direkte sammenhæng mellem hastighed og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.
Jo højere hastighed, jo større ulykkesrisiko og desto alvorligere konsekvenser.

Odder kommune har valgt, at hastighed er et af de indsatsområder, som kommunen vil fokusere på.

Det har også stor betydning for trafiksikkerheden og trygheden på vejene, hvor mange køretøjer der kommer i løbet af et døgn.

Du kan læse mere om trafiktallene for årsdøgntrafikken og gennemsnitshastigheden på de veje, hvor kommunen har foretaget trafikællinger, på linket her til højre.
Tryk på "Vis tallene" og vælg mellem "antal køretøjer pr. døgn" eller "hastighed".

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.

Læs mere

Trafiktal