Det kan vi gøre

• Undlad at etablere haver med ikke-hjemmehørende planter, men lad de naturlige hjemmehørende arter indfinde sig

• Slå arealerne ekstensivt og fjern det afslåede materiale for at fremme forholdene for de lave lyskrævende urter og dertil knyttede organismer

Sommerhusgrund med naturlig strandoverdrevsvegetation

• Bevar gamle træer, som har stor betydning for insekter, fugle, smådyr, flagermus, mosser og laver

• Lav stendiger/-volde, kvashegn, brændestabler og –mure samt sand- og grusdynger

• Hvis vej-/stikanterne er domineret af græs, kan det være en idé at fjerne tørven og udlægge sand og lade de naturlige hjemmehørende planter indfinde sig! Lav vegetation er at foretrække hvis kanten ikke er særlig bred

• Bekæmp invasive arter men uden brug af sprøjtemidler

• Undgå at plante invasive arter som Rynket rose, Japansk pileurt, Bjerg-fyr og Klit-fyr

• Overvej om alt græsset behøver at have samme højde på fællesarealerne - lad evt. et hjørne eller en kant stå urørt en sæson

• Opstil fælles regler om f.eks. grønne hegn. Dvs. ingen plankeværk eller som minimum tilgroede plankeværk

• Lav lokal opsamling/forsinkelse/afledning af regnvand

• Undgå brug af gødning og sprøjtemidler

• Vejledning og velkomstfolder om biodiverse tiltag og deres fordele samt referencer til Giftfri have, Vild Med Vilje, Biodiversitet-pointsystem fra AU o.l.

En vild sommerhushave giver mulighed for at udforske og opleve en rig natur 

 

 

Her kan du indberette arealer med indsats for øget biodiversitet i Odder Kommune:

Her kan alle der ejer eller passer et grønt areal, indberette indsatser for øget biodiversitet: Link til kortet