Målsætning

Målsætningerne i Odder Kommunes Vandforsyningsplan udspringer af Byrådets overordnede vision for Teknik- og Miljø, som lyder "Byrådet ønsker en attraktiv, mangfoldig og bæredygtig kommune fuld af kvalitet, oplevelser og liv".

Byrådet ønsker rent vand til alle – også de næste generationer. For at sikre grundvandet skal der ske forebyggende indsatser, f.eks. skal der undersøges muligheder for skovrejsning.

Byrådet har der for uden vedtaget "Plan for rent drikkevand" af 11.03.2013, som er en plan, der skal sikre, at der sker et målrettet arbejde i Odder Kommune med henblik på at sikre fortsat rent drikkevand.

Planen beskriver blandt andet de planlagte og igangsatte tiltag, som vil medvirke til at sikre fortsat rent drikkevand i Odder Kommune. Nogle af disse tiltag er betinget af lovkrav og andre har baggrund i Byrådets arbejde.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.