Sprøjtemidler

Jf. statens grundvandskortlægning er der i OSD Fillerup fundet sprøjtemidler i ca. 15% af de analyserede boringer, kun i 3 boringer dog over grænseværdien for drikkevand på 0,1 ug/l. Fundene er gjort i forholdsvis korte boringer, som for en stor del i dag er sløjfede eller er moniteringsboringer ved en losseplads. Der er bl.a. fundet sprøjtemidler i to korte og gamle vandværksboringer i Fillerup. Boringerne er i dag sløjfede.

 

Det er i grundvandskortlægningen vurderet, at sprøjtemidler ikke kræver specifik opmærksomhed i kortlægningsområdet. Det skal bemærkes, at der ikke er fundet flere boringer med sprøjtemidler i området siden grundvandskortlægningen blev færdiggjort i 2013.

 

I hverken indvindingsoplandet til Balle Vandværk eller Torrild Vandværk er der fundet sprøjtemidler. I det hele taget er der ikke fundet sprøjtemidler i nogle af de aktive vandværksboringer hverken i OSD Fillerup eller ved Balle og Torrild.

 

Det skal bemærkes, at der er målt et minimalt indhold af ”Trifluoreddikesyre” (TFA) i rentvandet ved Balle Vandværk i august 2021. Stoffet kan stamme fra et pesticid, men kan også stamme fra andre kemikalier, herunder kølemidler fra klimaanlæg. Stoffet kan også være indeholdt i regnvandet. Stoffet er et nyt stof, som man er begyndte at måle for i grundvand og drikkevand. Der er et drikkevandskvalitetskriterie på 9 µg/l, hvilket er 70 gange højere end det indhold, der er målt i vandet fra Balle Vandværk.