Skoleveje

Efter lovgivningen skal kommunen sørge for befordring mellem elevernes hjem og skole indenfor nogle gældende afstandskriterier, og uanset afstanden - hvis vejen erklæres som særlig trafikfarlig skolevej.

I Odder Kommune er der 6 strækninger, der er klassificeret som trafikfarlig, det er Landevejen mellem Hundslund og Åkjær Gods for 0. - 6. klasse, Grobshulevej for 0. - 6. klasse, Bakkegårdsvej mellem Balle og Bendixminde for 0. - 6. klasse, Dyngbyvej mellem Dyngby og Saksild for 0. - 6. klasse, Kongshusvej mellem Peterholmsvej og Skolebakken for 0. - 6. klasse samt Rude Havvej mellem Nølev og Rude for 0. - 6. klasse. Men på grund af den stigende trafik på vores veje, kan der i fremtiden blive flere strækninger, der skal klassificeres som farlige skoleveje.

Selvom en skolevej ikke er trafikfarlig, kan fodgængere og cyklister være utrygge ved at færdes ved vejen.
Byrådet har valgt at fokusere på "Trafiksikkerhed og tryghed på børnenes skolevej" som et af deres indsatsområder for at forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Der vil i årene fremover ske en række tiltag på de skoleveje, hvor fodgængere og cyklister i dag er utrygge ved at færdes.

I emnerne til venstre kan du læse mere om vores skoleveje.

 

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.