Vandforsyningsplan

Vandforsyningsstrukturen i Odder Kommune beskrives i gældende vandforsyningsplan.

Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur med drikkevand. I planen fastlægges grænserne mellem de enkelte vandforsyningsselskabers forsyningsområder. Planen skal sikre, at vandværkerne kan levere godt og tilstrækkeligt drikkevand til forbrugerne inden for planperioden. Dette indebærer, at vandværkerne skal fungere tilfredsstillende både teknisk og hygiejnisk, at ledningsnettet udbygges, og at der opnås god forsyningssikkerhed i kommunen. Planen danner grundlag dels for den kommunale administration af vandforsyningen og dels for vandforsyningernes egen planlægning.

Planens udgangspunkt er Odder Kommunes ønske om:

  • At sikre kommunens borgere og erhvervslivet en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning, baseret på rent grundvand.
  • At tilgodese en høj forsyningssikkerhed til en rimelig pris.
  • At sikre den fremtidige vandkvalitet i grundvandsmagasinerne.
  • At sikre forsyningssikkerheden ved etablering af nødforsyninger.

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015