Udfordringer

Kirkegårdene er ofte bynære og har en lang kulturhistorie bag sig. De fungerer stadig som mindested for pårørende, som med forskellige ønsker til det vilde naturindhold, sætter et krav om, at kirkegårdene både tilbyder ordnede og mere park- og skovagtige forhold.

Da kirkegårde i stigende grad benyttes til ophold, bør der føres ekstra opsyn med gamle døde træer, der kan udgøre en risiko for de besøgende.