Virksomheder

Der er mange typer virksomheder, og derfor vil der være mange forskellige muligheder for at reducere klimaaftrykket. En produktionsvirksomhed har f.eks. nogle helt andre muligheder for at påvirke deres klimaaftryk end en administrativ virksomhed har.

Fælles for alle virksomheder er, at de igennem deres daglige drift kan gøre en forskel på en virksomheds klimaaftryk, og også har mulighed for at udvikle eller optimere deres produkt til at have mindre klimapåvirkning.

Virksomheder har både direkte og indirekte mulighed for at påvirke medarbejderne til at blive mere klimabevidste. Ved at have et fælles fokus i virksomheden på, at klimaoptimere både på drift og produkt kan man signalere til medarbejderne, at det er en prioritering. Mere direkte, kan virksomheder f.eks. stille ladestandere op til medarbejdere, tilbyde klimavenlig mad i kantine eller frokosttilbud