Indsatssteder

Trafikken skaber både trafiksikkerhedsmæssige problemer og tryghedsmæssige problemer på vores veje, og disse problemsteder behøver ikke være de samme.

Hvor borgerne føler sig utrygge i trafikken er meget individuelt, og afhænger blandt andet af personens alder og transportmiddel.

Odder Kommune modtager løbende henvendelser fra borgerne omkring problemsteder i trafikken. Disse indgår alle i en prioriteringsliste over tiltag, der ønskes udført for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden. Du kan læse mere om Prioriteringslisten og muligheder for at registrere dine ønsker om trafiksikkerhedstiltag ved at klikke på underemnerne til venstre.

Her finder du alle henvendelser fra borgerne vist på kort samt i en prioriteringsliste.

Der er mulighed for at du selv kan foretage nye registreringer, som kommunen en gang årligt overfører til prioriteringslisterne.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.