Udvalget for Klima og Plan

I Odder Kommune er det Udvalget for Klima og Plan, der har ansvaret for trafiksikkerhedsarbejdet.

Du kan på kommunens hjemmeside finde navnene på medlemmerne af udvalget, samt deres mail-adresser.

Odder Kommune

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.