Indvindingsoplande

Naturstyrelsen har beregnet indvindingsoplande for vandværkerne ud fra en hydrologisk strømningsmodel, der er udarbejdet på baggrund af en hydrostratigrafisk model. En uddybende beskrivelse af metode og fremgangsmåde fremgår af rapporten ”Redegørelse for Hovedgård området – Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning”. Redegørelsen er udarbejdet i 2013 af den tidligere Naturstyrelse, nu Miljøstyrelsen. Rapporten beskriver at Naturstyrelsen vurderer, at det er sikret, at Hundslund OSD`et rummer tilstrækkeligt med grundvand af en fornuftig kvalitet, såfremt at grundvandsressourcen beskyttes og udnyttes efter de gældende regler og love.

De beregnede indvindingsoplande for Hundslund Vandværk og Alrø Vandværk strækker sig i betydelig grad ind i Horsens Kommune. De dele af indvindingsoplandene, som ligger i Horsens Kommune er ikke omfattet af denne indsatsplan.

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018