Servicemål

Information

Flere og flere borgere benytter sig af de digitale muligheder til at søge information og rette henvendelse til kommunen. Vandværkerne bør derfor på tilsvarende vis stille information om vandkvalitet og kontaktmuligheder til rådighed digitalt.

For at opfylde målet vurderer kommunen, at der skal gennemføres følgende servicemål:

 • At de almene vandværker, som ikke har etableret en hjemmeside, får den etableret
 • At hjemmesiden som minimum indeholder følgende informationer:
  1. Vandværkets navn og kontaktoplysninger
  2. Forsyningsområder
  3. Indvindingsmængde og områder, hvor vandet indvindes fra
  4. Vandbehandling på vandforsyningsanlægget
  5. Drikkevandets kvalitet, herunder antal og resultater af samtlige analyser, der er foretaget i henhold til tilsynsbekendtgørelsen og vilkår i indvindingstilladelsen
  6. Generelt beskrive drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre, såsom hårdhed, jern, mangan, mikrobiologiske parametre m.v.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.