Hou Vandforsyning

Stadionvænget 34, Hou, 8300 Odder (Jupiter ID 79198)

Vurdering af tilstand

Ledningsnet God

Hou Vandforsyning er et distributionsanlæg og der foretages ingen indvinding eller vandbehandling. Rentvand leveres af Odder Vandværk ind på Hou Vandforsynings ledningsnet.

Ledningsnet

Hovedparten af ledningsnettet er etableret eller fornyet indenfor de sidste 15-20 år. Indenfor de sidste 10 år er der sket en stor udbygning af ledningsnettet i Hou. Ledningsnettet består af PVC og i mindre omfang andre plasttyper. Ledningsplan findes digitalt. Ledningstabet er normalt 2-4 %, men i 2013 er der registreret et større forbrug om natten. Opsporing er igangsat. Udskiftning af rilsananboringer er påbegyndt og forventes afsluttet indenfor de næste par år. Ledningsnettet vurderes at være i god stand.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.