Risikoområde 12: Bøgebjerg Bæk i Odder

Beskrivelse af problematik

Bøgebjerg bæk kommer fra vest og løber i et rør igennem erhvervsområdet ned til Letbanen hvor den løber gennem en underføring under banen – markeret med gult - videre mod øst. Bækken er åbnet på en kort strækning før underføringen. Beregninger viser, at vandløbet i kombination med ekstremregn kan give oversvømmelser dels gennem erhvervsområdet og dels i områderne, der ligger vest for letbanen og på en dæmning. Således er det muligt, at oversvømmelserne langs Skovdalsvej skyldes manglende kapacitet af ledningen gennem erhvervsområdet. Oversvømmelserne langs den vestlige side af letbanen kan skyldes manglende kapacitet i underføringen under banen.

Handling

Inden 2025 skal der laves en analyse af vandets strømning, så årsagerne kan afklares, og tiltag til at øge vandføringskapaciteten kan vurderes. På baggrund heraf kan der udarbejdes en handleplan.