Klimatilpasningsplan - indhold og baggrund

I denne del af klimatilpasningsplanen findes baggrunden for udarbejdelse af planen, samt beskrivelse af indhold.

God læselyst.

Rådhusparkeringen, 14.08.2018