Forord

Den grønne omstilling er vores fælles ansvar. Alle skal bidrage, hvis vores klode også i fremtiden skal kunne give liv til alle. Med denne Strategiske Energi- og Klimaplan indbyder Odder Kommune alle borgere og virksomheder til en fælles indsats og partnerskab om at nå det fælles mål.

Odder Kommune er allerede et godt og attraktivt sted at leve og arbejde. Det skal kommunen fortsat være; i en stadigt mere bæredygtig udgave, som ikke belaster vores omgivelser og generationerne efter os.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. august 2020 at indgå partnerskabet ”DK2020-Klimaplaner for hele Danmark” og dermed aftalte vi at arbejde aktivt for at nå målene i Parisaftalen.

Nu arbejder Odder Kommune altså for, at kommunen som geografisk enhed skal have en netto-nul udledning af drivhusgasser inden 2050 og desuden med et ambitiøst delmål om 70 procent reduktion i 2030 i forhold til 1990-niveau. Det er tiden NU, hvor vi skal træffe de valg som skaber den grønne omstilling i praksis og minimerer den globale opvarmning.

Folketinget har vedtaget den Klimalov, som vi alle skal arbejde for at efterleve. Det er os, ude i lokalsamfundene der skal indfri de fælles mål fra nationalt og internationalt hold, også igennem ændringer af forbrugsvaner og livsmønstre.

For det er præcis det, som vi hver for sig og tilsammen gør, der i sidste ende betyder, at den grønne omstilling lykkes. Det kræver også af os, at vi anerkender opsætning af vindmøller, solceller og andre store anlæg i den grønne omstilling. Vi undgår ikke, at den type anlæg må placeres i landskabet, der hvor naturressourcen også er. Omstillingen er nødvendig, hvis der skal være grøn strøm til både opvarmning, produktion og elcykel. Vi er fælles om det og om at ændre vaner for livet – for hinanden og for dem der kommer efter os.

 

Borgmester Lone Jakobi