Retsvirkninger

Indtil det er offentliggjort, at forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.
Efter lov om planlægning § 17 gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af områdets anvendelse.

Se under hver enkelt lokalplan hvornår de midlertidige retsvirkninger gælder.