Fakta om OSD Fillerup

OSD Fillerup er beliggende syd og vest for Odder by og er en fortsættelse af det OSD ved Boulstrup der ligger sydøst for Odder by. I eller nær ved OSD Fillerup er Odder Vandværk - Ulvskovværket, Torrild Vandværk og Balle Vandværk placeret. Dele af Vandværket Skovkildes  og Gjesing Vandværks (Skanderborg Kommune) indvindingsoplande strækker sig ind i OSD Fillerup. OSD, indvindingsoplandene og BNBO fremgår af nedenstående figur 3.1.

Statisk kort

Figur 3.1: OSD, indvindingsoplande samt BNBO indenfor indsatsplan Fillerup