Forord

I 2018 oplevede vi i Odder Kommune en hundredeårsoversvømmelse, som efterlod store dele af Odder by under vand. Klimaforandringerne gør, at vi kun kan forvente flere af den slags kraftige storme og skybrud, som fører til oversvømmelser og højere vandstand i havene. Derfor har vi i Odder Kommune udarbejdet en ambitiøs Klimatilpasningsplan, der skal sikre hele kommunen mod de øgede vandmængder.

De første tiltag, som skal klimasikre kommunen, er allerede etableret. I samarbejde med SAMN Forsyning kunne vi i 2020 indvie Rathlousdaldæmningen, der flere gange siden har vist sit værd og forhindret Odder Å i at gå over sine bredder. I Klimatilpasningsplanen har vi nu udpeget en række øvrige indsatsområder, som skal gøre Odder Kommune endnu mere klimarobust.

Arbejdet med at klimasikre hele Odder Kommune kræver aktiv medvirken fra både kommune, virksomheder og private borgere. I Klimatilpasningsplanen forpligter vi kommunen til at tage handling mod klimaforandringerne, men vi kommer kun helt i mål, hvis også virksomheder og private vil gøre en aktiv indsats for at klimasikre egne grunde og også reducerer deres egen indvirkning på klimaet og bidrager til at forebygge yderligere klimaforandringer.

Vores samlede klimasikringsløsninger skal holde vandet tilbage, men i Odder kommune har vi samtidig en ambition om, at indsatserne skal skabe merværdi ved f.eks. at øge biodiversiteten eller tilbyde naturoplevelser og rekreative værdier. Vi ønsker altså at skabe bredere sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster, der kan komme fællesskabet til gode.

 

Borgmester Lone Jakobi