Skanderborg Kommune 

Skanderborg Kommune arbejder med fem vejklasser for henholdsvis land og by:

  • Trafikvej, primær
  • Trafikvej, sekundær
  • Lokalvej, primær
  • Lokalvej, sekundær
  • Lokalvej, tertiær

Status og proces

Vejklasseplan 2014 er vedtaget af Udvalget for Miljø og Teknik den 28. oktober 2014.