Vandbehov i 2026

Nedenfor er vist det forventede vandbehov i 2026 for de almene vandværker. Som forventet sker den største tilvækst til Odder Vandværk på grundlag af forventet befolkningstilvækst og erhvervsarealer.

I prognosen er anvendt følgende forudsætninger for enhedsforbrug:

  • Vandforbruget forventes fortsat at ligge omkring 1,4 - 1,6 mio. m3 om året. I prognosen er der indregnet et fald i vandforbrug på 2 % for at tage højde for usikkerheder, yderligere vandbesparende foranstaltninger og evt. etablering af boliger i forsyningsområdet
  • Vandforbruget til erhverv estimeres ud fra erhvervsarealet og et enhedsforbrug på 2.000 m3/ha/år svarende til etablering af liberalt erhverv.
  • Vandforbruget til sommerhuse sættes til 70 m³/år
  • For mindre enkeltanlæg anvendes et forbrug på 170 m3/år, da der findes en række mindre landbrug blandt disse

I tabellen er vist det estimerede vandbehov i 2026 sammenlignet med vandforbrug i 2015. Især Odder Vandværk får behov for større indvindingsmængde i fremtiden under forudsætning af, at enkeltindvindere bliver tilsluttet og boligprognosen er korrekt. For hovedparten af vandværkerne er det forventede vandbehov i 2026 på samme niveau som indvindingen i 2015. Dette betyder også, at vandværkerne har en kapacitet til det forventede vandbehov. For Fensten Vandværk overstiger det estimerede vandbehov i 2026 den nuværende indvindingstilladelse, og Dyngby Strands Vandværk får behov for en større indvindingstilladelse, da vandværket skal leverer vand til Boulstrup Vandværk fra ultimo 2016.

Vandværk

Nuværende indvinding 2015

Vandbehov 2024

Indvindings-reserve

Kapacitet

Alrø Vandværk

32.809

36.500

Ja

Tilfredsstillende

Amstrup Ege Vandværk

20.900

23.500

Ja

Tilfredsstillende

Balle Vandværk

40.367

39.500

Ja

Tilfredsstillende

Boulstrup Vandværk

34.537

-

 

Nedlægges i 2016

Dyngby Str. Vandværk

58.910

94.000

Nej

Tilfredsstillende

Fensten Vandværk

46.279

47.000

Nej

Tilfredsstillende

Gosmer-Halling Vandværk

41.047

42.000

Ja

Tilfredsstillende

Gylling Vandværk

108.035

110.000

Ja

Tilfredsstillende

Hadrup Vandværk

8.716

9.500

Ja

Tilfredsstillende

Hou Vandforsyning

82.156

85.000

Ja

Tilfredsstillende

Hundslund Vandværk

47.892

50.000

Ja

Tilfredsstillende

Kysing Næs Fællesvandværk

18.935

19.000

Ja

Tilfredsstillende

Neder Randlev Vandværk

9.801

10.000

Ja

Tilfredsstillende

Odder Vandværk

928.369

997.000

Ja

Tilfredsstillende

Oldrup Vandværk

12.908

18.500

Ja

Tilfredsstillende

Over Randlev Vandværk

11.070

11.000

Ja

Tilfredsstillende

Stenkalvens Vandværk

881

2.000

Ja

Ikke vurderet

Torrild Vandværk

22.487

25.500

Ja

Tilfredsstillende

Tunø Vandværk

8.876

10.000

Ja

Tilfredsstillende

Vandværket Skovkilde

58.852

62.500

Ja

Tilfredsstillende

 

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.