2011

I 2011 blev følgende trafiksikkerhedstiltag udført:

Torrild:

Etablering af 3 helleanlæg.

Ørting:

Etablering af 1 helleanlæg

Saksild:

Etablering af hævet flade på Rudevej

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.