Status og resultat af undersøgelser

Her til venstre kan du læse om hvilke uheld, politiet har registreret på kommunens veje i perioden 2017-2021.

Status på den trafikale vejstruktur i Odder Kommune:

Kommunen har et vejnet på ca. 375 km ekskl. private fællesveje. Heraf udgør de tidligere amtsveje 50 km.

De tidligere amtsveje, udgør det overordnede vejnet i kommunen. Landevej nr. 608 mellem Horsens, Odder og Århus er den mest trafikerede vej i kommunen. Landevej nr. 644 mellem Odder og Skanderborg har også en meget stor trafikmængde, det samme gælder Landevej nr. 615 mellem Odder og Hov (Samsø).

Du kan læse mere om vejklassificeringer i kommunens vejklasseplan her:

Vejklasseplan

Statisk kort

Der er cykelstier langs flere at de overordnede veje i kommunen:

I Ørting er der cykelsti til skolen.
Mellem Ørting og Gylling
Mellem Ørting - gennem Odder by - frem til kommunegrænsen på Århusvej.
Mellem Fillerup og Odder
Mellem Odder - gennem Saksild - frem til kommunegrænsen i Nordsminde.
Mellem Odder og Hov
Mellem Torrild og Odder via Grobshulevej og Snærildvej til Vestermarken.
Kommunens stinet er primært beliggende i byerne, og i Odder by findes et velfungerende stisystem, der giver gode forbindelser for bløde trafikanter fra boligområderne til byens servicefunktioner og skoler.

Kommunen har en veludbygget skolebus-/lokalbusordning, du kan læse mere om skoleveje under emnet Trafiksikkerhed i dagligdagen.

Status og proces

Trafiksikkerhedsplanen er vedtaget af Odder byråd den 14. december 2009. Ajourført efteråret 2022.

Læs mere

Skoleveje