Indsatser ved vandværkerne

På nedenstående kort på figur 2.2 er vist vandværkerne, der er beliggende i Fillerup Indsatsområde samt har indvindingsopland i området.

Statisk kort

Figur 2.2: Indvindingsoplande og BNBO