Ridestier

Her ser du oversigtskort over Ridestier i Odder Kommune.

Statisk kort

Brug af oversigtskortet

Når du peger på en ridesti i oversigtskortet får du yderligere oplysninger om stien og link til stikort med turbeskrivelse, som kan printes ud og tages med på turen.

Ridestier på oversigskortet

Herunder finder du de enkelte ridestier med link til kort med turbeskrivelse. Der er også link til det levende interaktive kort, så du på oversigtskortet kan se, hvor ridestien ligger.

 

Ridestier

Bendixminde ved Snærildvej - pdf kort - interaktivt kort

Horsensbanen - folder - interaktivt kort

 

Forslag til nye stier og ruter

Her kan borgerne komme med forslag til nye ruter, bemærkninger til eksisterende ruter, samt indtegne faciliteter

Alle indsendte forslag vil blive vurderet af kommunen og kortene vil løbende blive opdateret med nye stier.

 

Regler for ridning i naturen

Ud over de angivne ridestier, er der mange muligheder for at opleve naturen til hest i Odder Kommune i skovene, ved stranden og i det åbne land.

Skove

I offentligt ejede skove må man ride på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje, der er bredere end 2,5 m. og på andre veje og stier hvor ejeren har tilkendegivet, at ridning er tilladt.

I offentligt ejede skove er det også tilladt at ride I skovbunden, dog ikke I indhegnede bevoksninger og klitter, rørbevoksninger, planteskoler, marker, haver og gårdspladser samt I kulturer og ungebevoksninger, herunder selvforyngelser og på gravhøje og andre fortidsminder.

Ridning I skoven kan gøres betinget af betaling.

I privatejede skove er det tilladt at ride på gennemgående private fællesveje med mindre ejeren ved skiltning har forbudt ridning. Hvis skoven er under fem hektar, må skovejeren godt lukke den af for offentligheden.

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Det kan også ske, at skovene bliver lukket under kraftige storme eller i tørre sommerperioder med fare for brand.

Du må ikke passere skilte der forbyder adgang, da du som udgangspunkt skal respektere skilte, du møder i naturen. Også selv om du er i tvivl, om de er lovligt opsat.

Hvis du møder skiltning, som efter din opfattelse uretmæssigt begrænser din færden, eller hvis du oplever, at adgangen til et ellers åbent område er forhindret, kan du kontakte kommunen.

 

Strande

Det er tilladt at ride på stranden i perioden 1.september til 31. maj. Det er også tilladt at ride direkte ned til den ubevoksede strand hen over den bevoksede del af stranden.

 

I det åbne land

Veje og stier

Det er tilladt, at ride på veje og stier, der fremtræder som egnet til ridning, dog ikke hvis ejeren har forbudt det ved skiltning.

Udyrkede arealer

Det er ikke tilladt at ride udenfor veje og stier på udyrkede arealer.

 

Du kan læse mere om adgangregsler i naturen på Miljøstyrelsens hjemmeside samt på Friluftsrådets hjemmeside