Nuværende forsyningsstruktur

I Odder Kommune er der 17 almene vandværker samt 3 distributionsvandværker. Der er ingen ikke almene vandværker. Herudover er der ca. 150 mindre enkeltanlæg, 8 indvindinger til markvanding og gartnerier samt 5 større enkeltanlæg til erhvervsvirksomheder og institutioner.

Beliggenhed af de 17 almene vandværker og 3 distributionsvandværker fremgår af nedenstående kort.

Statisk kort

Oppumpningen i 2015 fordelt på anlægstyperne er vist i nedenstående figur.

Den samlede vanddistribution fra de almene vandværker i Odder Kommune var i 2015 på ca. 1,6 mio. m³. Indvindingen på de almene vandværker udgør 95 % af indvindingen til drikkevand i Odder Kommune. Udover indvindingen til drikkevand indvindes der i Odder Kommune vand til gartnerier, markvanding og andre erhverv, dog i lille målestok.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.