Kommunen som virksomhed

Den direkte effekt ved, at kommunen reducerer sin CO2-udledning er beskeden da kommunen kun udleder ca. 3% af den samlede udledning i kommunen. Men det er vigtigt, at kommunen går foran med de gode eksempler. I forhold til indsatsen som kommune er det afgørende, at kommunen optræder som en troværdig partner og formidler, der er tydelig og vedholdende i sin indsats. Det sker blandt andet ved, at energieffektiviserer kommunale bygninger, implementere elbiler og –busser, og have fokus på det klimavenlige valg i alle kommunens indkøb.

Odder Kommune har i en årrække udarbejdet CO2-regnskaber for kommunen som virksomhed, og haft som målsætning at reducerer udledningen med 2% årligt.

De seneste CO2-regnskaber kan ses på Odder Kommunes webside.