Kommunen som facilitator

Odder Kommune kan oplyse, facilitere, og gå foran - og måske vigtigst af alt indgå i partnerskaber og samarbejde med omverdenen for, at fremme klimavenlige og bæredygtige løsninger. Derfor har Odder Kommune i en årrække været Klimakommune[1] og Klimakommune+, hvor indsatsen var rettet mod hele kommune. Kommunen er også medlem af den internationale sammenslutning Covenant of Mayors.

I kontakten med borgere og virksomheder har kommunen mulighed for at påvirke til en mere klimavenlig adfærd. I Odder Kommune ønsker vi, at alle borgere kender til klimaudfordringen og ved, hvordan de selv bidrager til reduktion af klimagasser.

Derfor sætter kommunen fokus på undervisning og oplysning om klima. Det gælder både i forhold til den brede befolkning og skoleelever, det gælder i forhold til kommunens ansatte, og det gælder i forhold til de virksomheder, der hører til i kommunen.

Odder Kommune vil derfor lave en række tværgående aktiviteter i form af oplysningskampagner, undervisningsforløb, og aktiviteter, der på én gang er sociale aktiviteter og klimaaktiviteter som f.eks. repair-caféer og ”vild-med-vilje” arbejde.

 

[1] Klimakommune var et koncept under Danmarks Naturfredningsforening. Her forpligtede kommunen sig til at reducerer udledningen som virksomhed med 2% årligt. Konceptet lukkede i 2021.