Arealanvendelse

OSD Boulstrup består hovedsagligt af landbrugsarealer, således udgør landbrugsarealerne omtrent 85 % af det samlede areal i OSD, og vurdering af forureningspotentialet fra landbrugsarealerne er et væsentligt element i forbindelse med vurdering af tiltag til sikring af drikkevandsressourcen i området. Den resterende del af OSD består af flere mindre byområder og enkelte mindre arealer med skov og natur.

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015