Håndtering af regnvand

Kommunens klimatilpasningsplan udpeger områder hvor der i tilfælde af kraftig nedbør kan forekomme vand på terræn. Vandet kan stamme fra overbelastede vandløb eller kloakker. I begge tilfælde kan overbelastningen nedsættes ved at lodsejere afleder vandet lokalt (LAR).

Status og proces

Spildevandsplan 2015 vedtaget af Odder Byråd den 7. september 2015