Vandforbrug i dag

Udviklingen i oppumpede vandmængder er vist i figur. I opgørelsen er medtaget forbrug svarende til almene vandforsyningsanlæg i Odder Kommune (V01 og V02). I perioden 1988-1998 er der observeret et markant fald i vandforbrug. Siden 1998 har vandforbruget ligget på omkring 1,4 - 1,6 mio. m3 om året.

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.