Klimaforebyggelse

Klimaforebyggelse handler om at reducere udledning af drivhusgasser bl.a. CO2 for, at undgå klimaforandringer i fremtiden. Odder kommune har tilsluttet sig de nationale målsætninger om 70% reduktion inden 2030, og CO2-neutral inden 2050.

Odder Kommune har i forbindelse med Klimaplanen fået udarbejdet en Strategiske Energi- og Klimaplan, med tilhørende handleplan. I planen beskriver vi vores udledninger af drivhusgasser, hvor de kommer fra og hvordan vi kan reducerer dem.

Planer, strategier og politikker:

Strategisk Energi- og klimaplan 2022

Handlingsplan