Forsyningsområder

Retningslinjer

I forsyningsområderne har de almene vandværker pligt til at forsyne ejendomme med drikkevand.

I forsyningsområderne har forbrugerne tilslutningspligt, hvis deres nuværende vandforsyningsanlæg skal nedlægges pga. dårlig vandkvalitet eller manglende vandforsyning.

Statisk kort

Redegørelse

Odder Kommune er inddelt i forsyningsområder. Indenfor forsyningsområdet har vandværket forsyningspligt. Forbrugerne har tilslutningspligt, hvis deres nuværende vandforsyningsanlæg ikke kan anvendes på grund af dårlig vandkvalitet eller manglende levering af drikkevand. Odder Kommune giver som udgangspunkt ikke tilladelse til nye boringer til enkeltindvindere, når tilslutning til vandværk kan ske på rimelige vilkår for forbruger og vandværk.

Vandværkerne må ikke anlægge ledninger i strid med forsyningsområderne. Hvis det viser sig nødvendigt, skal der udarbejdes et tillæg til vandforsyningsplanen, hvor forsyningsområderne er revideret.

Ved renovering af vandværket eller nedgravning af nye ledninger skal vandværket sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet til den fremtidige udvidelse. Vandværket skal ligeledes beregne tilslutningsbidraget på deres takstblad, så det passer med udgifterne til at lægge nye ledninger i forsyningsområdet.

 

Status og proces

Vandforsyningsplan 2016 er godkendt af Odder Byråd den 30. maj 2016.