11 indsatser -> 21 handlinger

De 21 handlinger der skal gennemføres for at nå i mål, er alle knyttet til hver deres indsats, som er en del af de 3 temaer (I Reducér, II Fortræng og III Fiksér). Handlingerne er beskrevet i handleplanen med en beskrivelse af:

  • En kort forklaring på indsatsens indhold.
  • Handlingen der skal igangsættes for at gennemføre indsatsen.
  • Muligheder eller merværdier indsatsen kan give kontra barrierer for gennemførelse.
  • Økonomi ved handlingen
  • CO2-effekten af handlingen
  • Kommunens rolle for handling
  • Visning af verdensmålsikoner for de verdensmål, som handlingen bidrager positivt til at løse.

Indsatserne er i flere tilfælde så brede at de kræver flere typer handling. Derfor optræder den samme indsats flere gange – men beskrevet på forskellige måder. Det er antallet af igangsatte handlinger der styrer beskrivelsen af indsatserne.

Der er i alt 21 handlinger beskrevet i handleplanen, hvoraf 2 er tværgående understøttende handlinger, der udfolder den tværgående indsats om oplysning og uddannelse.