Industri og byvækst

Der er ikke udlagt arealer til byudvikling samt industriformål i OSD Hundslund eller i indvindingsoplandet til Oldrup Vandværk.

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018