Øvrige forureningskilder

I området findes desuden mulige forureningskilder som jordforurening, nedsivningsanlæg, ikke-sløjfede eller ubenyttede boringer.

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015