Ubenyttede brønde og boringer

Ubenyttede og dårlige boringer og brønde er et problem, fordi en forurening fra overfladen, herfra kan spredes uhindret til grundvandsmagasinerne. Risikoen er størst fra de boringer, der står ubrugte hen.

I 2006 besluttede vandværkerne og Odder Kommune at indgå et samarbejde om sløjfning af gamle brønde og boringer.

Der var i august 2014 sløjfet i alt 51 ubenyttede boringer og brønde i OSD Boulstrup.

Status og proces

Indsatsplan Boulstrup

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 18. maj 2015