Øvrige forureningskilder

I området findes desuden mulige forureningskilder som jordforurening, nedsivningsanlæg eller ubenyttede boringer og brønde.

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018