Jordforurening

Der findes to lokaliteter i OSD Hundslund, som er kortlagt på vidensniveau 2 (V2) efter jordforureningsloven. Det betyder, at der er konstateret en jord- og/eller grundvandsforurening.

Lokalitetsnummer 727-00003 ligger i OSD og i periferien af indvindingsoplandet til Hadrup Vandværk. Ifølge oplysninger fra Region Midtjylland, er der tale om en losseplads, der har været benyttet til deponering af dagrenovation og gummiaffald fra Oldrup Gummifabrik i slutningen af 1960’erne. Indsatsen er i regionens database prioriteret på niveau ”mellem”, uden at der på indeværende tidspunkt er foretaget en konkret prioritering af indsatsen. Ifølge miljøstyrelsens screeningsværktøj udgør lokaliteten ingen risiko for overfladevandet.

Lokalitetsnummer 727-00213, der ligger perifert i OSD, er undersøgt. På lokaliteten har der været bådebyggeri og autoværksted. Vurderingen er, at den påviste jordforurening er uden grundvandsmæssig betydning og lokaliteten er ikke prioriteret til yderligere undersøgelser. Ifølge miljøstyrelsens screeningsværktøj udgør lokaliteten ingen risiko for overfladevandet.

Endvidere findes en V2 kortlagt lokalitet umiddelbart øst for indvindingsoplandet til Oldrup Vandværk. Lokaliteten med nummer 727-00314 ligger hverken i OSD eller indvindingsopland, ligesom den ifølge miljøstyrelsens screeningsværktøj ikke udgør en risiko for overfladevandet. Den er derfor ikke omfattet af offentlig indsats.

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018