Spildevand

I OSD Hundslund afledes spildevand til kloaknet. Kloakker til afledning af spildevand kan have lækager, som medfører, at spildevandet kan sive ud af kloakkerne og risikere at forurene grundvandet. I de mindre bysamfund, hvor flere nedsivningsanlæg, ligger samlet på et relativt lille område vil disse også kunne udgøre en risiko for grundvandsressourcen.

Jf. spildevandsplanen kan nedsivningsanlæg etableres i områder, hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening af grundvandet.

Ifølge Odder Kommunes spildevandsplan 2015 er det planen, at Oldrup by skal spildevandskloakeres

Statisk kort

Status og proces

Indsatsplan Hundslund

Vedtaget

Godkendt af Odder Byråd den 27. august 2018